Genealogie

De familie CANNEMAN is een relatief kleine familie met een flink accent op Den Haag. Veel bestuurders en overheidsdienaren, maar ondernemerschap en originaliteit komen ook voor.

Staatsraad Elias Canneman (1777-1861) was ongetwijfeld het meest prominente lid van de familie. Hij liet een omvangrijk archief na, dat zich voornamelijk in het Nationaal Archief bevindt, maar voor een deel nog in familiehanden is. Het vormt een belangrijk onderdeel van het Familiearchief Canneman, dat in een aparte uitgave is beschreven.

De veelzijdigheid van de verschillende leden van de familie Canneman komt ook naar voren in de Bibliotheca Cannemania, waarin bijna alle gedrukte uitgaven door en over leden van de familie zijn opgenomen.

De genealogie van de familie Canneman is gepubliceerd in het Nederland’s Patriciaat (82e jaargang 1999) van het Centraal Bureau voor de Genealogie. Dat was ook al in de jaargangen I (1910) en XXVIII (1942) het geval. De redactie van het ‘blauwe boekje’ heeft haar eigen strikte criteria, maar er valt meer te vermelden.

1. Genealogie CANNEMAN, genealogie-Canneman-2020