Familiearchief

Het familiearchief is beschreven in een INVENTARIS, die als afzonderlijke uitgave in 1971 (1e editie) en vervolgens in 1996 (2e editie) is uitgebracht. De actuele editie kan hieronder worden gedownload en is bijgewerkt tot 2021.

Het archief bevat ruim 400 nummers; het begint met stukken uit 1773 en loopt tot op heden. Het is geregistreerd onder nummer 1050 van het Centraal Register van Particuliere Archieven van het Nationaal Archief te Den Haag

De actuele inventaris omvat zo’n 33 pagina’s en kan hieronder gedownload worden.

Familiearchief Canneman digitale editie

Collectie CANNEMAN (1712-1863) van het Nationaal Archief te Den Haag.

In het Nationaal Archief te Den Haag is de zg. Collectie CANNEMAN, bestaande uit stukken van Elias Canneman (1777-1861) en zijn zonen Abraham Canneman(1804-1867) en Willem Canneman (1816-1881) geregistreerd met toegangsnummer:  2.21.005.30. De collectie is gevormd in 1904 en in 1930. De in 1904 gevormde collectie (het hoofddeel) omvat 91 nummers; het supplement uit 1930 omvat 20 nummers.

De inventarissen zijn  hieronder te downloaden, maar ook rechtstreeks op internet te raadplegen: 1904 en 1930.

Collectie Canneman 1904: Collectie Canneman NL-HaNA_2.21.005.30.ead (6)

Collectie Canneman 1930: Collectie Canneman NL-HaNA_2.21.005.03.ead (7)