Introductie

De familie CANNEMAN is een relatief kleine familie met een flink accent op Den Haag. Veel bestuurders en overheidsdienaren, maar ondernemerschap en originaliteit komen ook voor (zie Genealogie).

Staatsraad Elias Canneman (1777-1861) was ongetwijfeld het meest prominente lid van de familie. Hij liet een omvangrijk archief na, dat zich voornamelijk in het Nationaal Archief bevindt, maar voor een deel nog in familiehanden is. Het vormt een belangrijk onderdeel van het Familiearchief Canneman, dat in een aparte uitgave is beschreven.

De veelzijdigheid van de verschillende leden van de familie Canneman komt ook naar voren in de Bibliotheca Cannemania, waarin bijna alle gedrukte uitgaven door en over leden van de familie zijn opgenomen

Het wapen komt voor het eerst voor op een glasruit (zie afbeeldingen) uit 1689, afkomstig uit een woonhuis te Hasselt.

Publicaties:

Roerige Tijden, Mr Gerrit Abraham Canneman (1800-1855), het leven van een rechter in de eerste helft 19e eeuw

De Groningse ontgroening en de 13 brieven aan zijn Vader als Haagse schutter na zijn afstuderen als advocaat. Dat vormen de hoogtepunten voor zijn benoeming als rechter te Den Haag. Een inkijkje in het roerige leven van de eerste helft van de 19e eeuw.

De prijs van de vrede, de Nederlandse inbreng in het Europees Concert, 1815-1818

Na het Congres van Wenen 1815 gingen de geallieerden niet naar huis, maar onderhandelden verder in Parijs, onder meer over de hoogte van de reparaties en achterstallige schulden die Frankrijk nog aan de overige Europese landen diende te betalen. Over dit onderwerp hebben Beatrice de Graaf en Mieke van Leeuwen-Canneman een studie geschreven in het BMGN, Low Countries Historical Review, Volume 133-1 (2018). Aan de hand van nog niet eerder onderzochte bronnen, de protocollen van de Parijse Ministersconferentie, laten ze zien hoe groot de invloed van een ‘minder machtig’ land kon zijn, mits er goede financiĆ«le experts (i.c. Elias Canneman) werden ingezet. En hoeveel politiek en financieel gewin dat kon opleveren.

Biografie over Elias Canneman, heer van de Mijle (1777-1861).

In het (digitale) Biografisch Woordenboek van Nederland is een biografie over Elias Canneman verschenen, geschreven door Mieke van Leeuwen-Canneman

Een vriendschap in het teken van ‘sLands financien

De briefwisseling tussen Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, bewerkt door Mieke van Leeuwen-Canneman is verschenen als uitgave van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis(2009) en is te raadplegen. Voorts is de uitgave te kopen bij het instituut:  Huygens ING.