Bibliotheek

Er is het nodige geschreven over en door leden van de familie Canneman.
Over de familie in het algemeen is het een en ander, zowel  in Archiefverslagen (de collectie Canneman in het Nationaal Archief) als in genealogieën gepubliceerd.

Over Staatsraad Elias Canneman (1777-1861) is het nodige geschreven m.b.t. zijn rol bij de Omwenteling van 1813 en het concept voor een nieuwe Grondwet in 1832.

Meer recentelijk heeft restauratie-architect E.A. Canneman (1905-1987) over zijn restauraties gepubliceerd; evenals Mr B.R.Canneman (1909-1982) als burgemeester van Hoorn. Maar ook de huidige generatie laat zich niet onbetuigd.

De inventaris van de bibliotheek omvat zo’n 13 pagina’s en kan hieronder gedownload worden. 

Bibliotheca-Cannemania-editie 2023