Livreiknopen, vroeg 19e eeuws

Date:30 Nov, 2015

Livreiknopen, vroeg 19e eeuws

Livreiknopen met familiewapen voor de kleding van het personeel van staadsraad Elias Canneman
(vroeg 19e eeuws)